ספרונים לדוגמא

 ערכת ספרוני הוראה מתקנת באנגלית היחידה בישראל!

ספרוני "ללמוד אנגלית ולזכור" מכילים סיפורים באנגלית.

בכל ספרון קטע קריאה באנגלית, מרווח וכתוב בכתב גדול, כאשר המילים המודגשות בצבע הן המילים החדשות באותו הספרון. מטרת כל אלו להקל על התלמיד בקריאת קטעי הקריאה.

לטקסטים באנגלית מצורף דיסק שמע - ומטרתו לאפשר לתלמיד להאזין להקראת הספרון, תוך כדי שהוא עוקב אחר הטקסט, ובכך לשפר את שטף ודיוק הקריאה שלו. הדבר מאפשר ללומד לנהל את הלמידה שלו בעצמו, ולהאזין כמה פעמים שהוא מרגיש שיש לו צורך בכך, עד שהוא עצמו מסוגל לקרוא את הטקסט בשטף ובדיוק מירבי.

חזרתיות זו הינה רכיב חשוב בהוראה המתקנת באנגלית, המאפשרת לתלמיד להטמיע את אוצר המילים בזיכרון לטווח ארוך.

צפו בדוגמאות לסיפורים באנגלית מתוך ערכת" ללמוד אנגלית ולזכור". 

קטעי הקריאה המוצגים כאן הינם הראשונים שבכל סדרת ספרונים המייצגת שלב בלמידה