top of page
logo.PNG
נהלי רישום ומתכונת לימודים 2023-2024 

1.  הפעילות במרכז הלמידה בשנת הלימודים תשפ"ד מתקיימת החל מחודש ספטמבר ועד סוף יוני, למעט ערבי-חג וחג, ערב וחג
      יום העצמאות וערב ל"ג בעומר. 

2.  ההרשמה למרכז הלמידה מותנית בשיחת היכרות ואבחון ראשוני לשם זיהוי רמת הידע של התלמיד ושיבוצו לקבוצה 
     המתאימה. פגישת האבחון הינה בתשלום של 9
0 ש'. 

3.  לאחר מכן ישלח להורים קישור לרישום ותשלום. התשלום החודשי יתבצע בראשון לכל חודש. 

4.  משך כל שיעור הוא 50 דקות. השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות של כ- 2-7 תלמידים, בעלות חודשית של
     *יסודי/חט"ב 395 שקלים לחודש.
     *תיכון 520 ש"ח לחודש. 
     *מבוגרים 450 ש'"ח לחודש.   

     את התשלום יש לבצע בראשון לחודש. 

 

5.  הנחות:
     לתלמידים הזכאים לכך תינתן אחת משתי ההנחות הבאות (אין כפל הנחות):

  •  הנחת ממשיכים בגובה 10% תינתן רק לתלמידים שסיימו את שנת תשפ"ג עד תומה (סוף יולי) ואשר צברו שישה חודשי   למידה רצופה במרכז הלמידה עד לסוף יולי 2023.

  •  הנחה עבור אחים שלומדים במרכז (לכל אח הנחה של 5%). 

6.  במקרה של ביטול שיעור ע"י אחד התלמידים בשיעור קבוצתי, לא תינתן לתלמיד השלמה במועד מאוחר יותר ולא ינתן החזר          כספי בגין החיסור.  

7.  במקרה של היעדרות מורה, תימסר הודעה להורי התלמידים וינתן זיכוי כספי יחסי (בשווי רבע  מעלות התשלום החודשי). 

8.  בקשה להפסקת השתתפות בקבוצה יש לשלוח במייל/בהודעת ווצאפ כתובה. ההורה יחוייב בתשלום מלא עד תום החודש בו
     התקבלה בקשה לביטול. 

9.  על התלמידים להגיע לשיעורים עם הציוד הדרוש: קלסר, מחברת ואוצר מילים. 

10. בהתאם לשיקול דעת המורה, יינתנו לתלמידים משימות לתרגול ו/או להעשרה. חשוב שההורים יעקבו אחר מילוי משימות אלו
      לפני ההגעה לשיעור.

11. השיעור מתחיל בזמן ומסתיים בזמן. 

12.  יש להקפיד על שיח שקט בזמן השיעורים על מנת לאפשר למידה מיטבית לכולם. 

13.  אסור להפריע ו/או להתערב בשיעור אחר.

14.  יש להשאיר בתיק מכשירים סלולריים במהלך השיעור כשהם במצב שקט.

15.  אין לאכול בזמן השיעור.

 

**********************************************

16.  שיעורים במתכונת פרטנית הינם בעלות 140 שקלים לתלמידי יסודי וחט"ב ובעלות 175שקלים לתלמידי י'-יב' -הכנה
       לבגרות. משך שיעור פרטי הוא 45 ד'.


          16 (א) יש להודיע למורה על היעדרות עד 24 שעות לפני השיעור. במידה ולא ניתנה ההודעה במועד כפי שצויין לעיל, יחויב
                    התלמיד בעלות השיעור.

   

אני מודה לכם על שיתוף הפעולה ומאחלת לכולנו שנת לימודים פורייה ומהנה.

                                                                                                     

 

 

 

 

1.PNG
bottom of page