1. שלושים ספרוני קריאה באנגלית
  2. חוברת תרגול
  3. דיסק שמע
  4. כרטיסיות מילים
  5.   מבדקים
  6. דפי תשובות לבקרה 

ערכה מלאה

300.00 ₪מחיר